Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2017

mrsciastko
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viateskniezatoba teskniezatoba
mrsciastko
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaotella otella
mrsciastko
1962 979d
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaotella otella

December 24 2017

3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
mrsciastko
Reposted frompanimruk panimruk viagabrielle gabrielle
mrsciastko
6065 2436
Reposted fromlaters laters viagabrielle gabrielle

December 23 2017

mrsciastko
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viainspirations inspirations

December 22 2017

mrsciastko
4809 caa9
mrsciastko
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
9875 8be2

James Dean photographed by Roy Schatt, 1954.

Reposted fromSuzi Suzi viairmelin irmelin
mrsciastko
Reposted fromKACHA KACHA viatoffifee toffifee
mrsciastko
7979 e2aa 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamahre mahre

November 19 2017

mrsciastko
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viazielono zielono
mrsciastko
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viazielono zielono
mrsciastko
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viazeberko zeberko
mrsciastko
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viaohwow ohwow

October 26 2017

mrsciastko
2309 847e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadobby dobby
mrsciastko

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viadobby dobby
mrsciastko
Reposted fromOoliv Ooliv viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl