Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

mrsciastko
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
mrsciastko
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainspirations inspirations
mrsciastko
Zawsze próbowałem znaleźć jakąś dziurę w całym, teraz walczę, żeby szukać całości wśród dziur.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazielono zielono

December 30 2017

5960 6ce9 500
Reposted fromhaddvck haddvck viairmelin irmelin
mrsciastko
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin

December 28 2017

mrsciastko
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte

December 27 2017

mrsciastko
6120 4751 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianiskowo niskowo
mrsciastko

Wolność polega na tym, że przed nikim i z niczego nie muszę się tłumaczyć.

— Karl Lagerfeld
Reposted fromMissMurder MissMurder viatwiggylaw twiggylaw
Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— Erich Maria Remarque
mrsciastko
1275 780b
Reposted fromnazarena nazarena viabrzoskvinia brzoskvinia
7030 163c
Reposted fromtosiaa tosiaa vianiskowo niskowo
mrsciastko
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viazielono zielono
mrsciastko
mrsciastko
0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
mrsciastko
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
mrsciastko
It's all too much and not enough at the same time.
— Jack Kerouac
mrsciastko
1149 521a
Reposted frommywonderland mywonderland viamahre mahre
mrsciastko
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamahre mahre
mrsciastko
4003 8322
Reposted fromkarahippie karahippie viamahre mahre
mrsciastko
8398 d8de 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamahre mahre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl