Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

mrsciastko
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viazielono zielono
mrsciastko
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viazeberko zeberko
mrsciastko
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viaohwow ohwow

October 26 2017

mrsciastko
2309 847e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadobby dobby
mrsciastko

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viadobby dobby
mrsciastko
Reposted fromOoliv Ooliv viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 25 2017

5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch viairmelin irmelin
mrsciastko
mrsciastko

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mrsciastko
9558 54fe
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mrsciastko
4519 0791
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mrsciastko
4486 fcf6
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mrsciastko
6923 0a30
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

October 24 2017

mrsciastko
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viabitchiloveyou bitchiloveyou
mrsciastko
3298 ca65
Reposted fromumorusana umorusana viahysterie hysterie
mrsciastko
Swoją drogą zawsze jest jakieś "tylko że"; założę się, że wszystkie największe osobiste tragedie tego zasranego świata zaczynają się od zwrotu "tylko że".
— Jakub Żulczyk

October 23 2017

mrsciastko
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viazielono zielono
mrsciastko
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viazielono zielono
mrsciastko
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl