Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

mrsciastko
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viaemblemat emblemat
mrsciastko
3677 b8b3
Reposted fromuoun uoun viainspirations inspirations
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viajooo jooo

June 23 2017

mrsciastko
2885 8c64
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
mrsciastko
2942 5055 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
mrsciastko
mrsciastko
Reposted frometa eta vialexxie lexxie
mrsciastko
2994 286d 500
Reposted fromnebthat nebthat
mrsciastko
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viamallami mallami
8400 e520
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viavolldost volldost
mrsciastko
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamallami mallami
mrsciastko
2393 24c4
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
mrsciastko
2384 650e
nothing lasts forever
Reposted fromstonerr stonerr viamrdonadonii mrdonadonii
mrsciastko
9625 9227
Reposted fromkarahippie karahippie viainspirations inspirations
6623 6fc9 500
mrsciastko
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
mrsciastko
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viainspirations inspirations
mrsciastko
Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viazielono zielono
mrsciastko
wSadachMysliPestkiSlow
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromasdfgh asdfgh viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl