Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

1727 ac24
Reposted fromlafuene lafuene viaikari ikari
mrsciastko

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaunique unique
mrsciastko
9189 13c9 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viachokkie chokkie

July 05 2015

mrsciastko
1851 e85c
Reposted frommisza misza viaincoherence incoherence

June 29 2015

mrsciastko
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viaolamiko olamiko
mrsciastko
7163 2ce5 500
Reposted fromrol rol viazielono zielono

June 23 2015

mrsciastko

June 19 2015

mrsciastko
1653 64de
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
How do we forgive ourselves for all of the things we did not become?
David ‘Doc’ Luben, “14 Lines from Love Letters or Suicide Notes”
mrsciastko
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaExplorers Explorers
mrsciastko
Czasami bywają takie poranki - przychodzą po naprawdę złych nocach - zaglądam w lustro i nie poznaję kobiety, którą w nim widzę.
— Charlaine Harris
mrsciastko
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
mrsciastko
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
mrsciastko
I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i rozstaniemy się.
— Haruki Murakami
Reposted frommhsa mhsa viatoc toc
mrsciastko
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viakamizelka kamizelka
mrsciastko
mrsciastko
7410 6681

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viagabrysiowa gabrysiowa
mrsciastko
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viaExplorers Explorers
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viaannawanna annawanna

June 18 2015

mrsciastko
1816 bbae 500
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viabeatlanna beatlanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl