Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2016

Swoją drogą zawsze jest jakieś 'tylko że'; założę się, że wszystkie największe osobiste tragedie tego zasranego świata zaczynają się od zwrotu 'tylko że'.
— Jakub Żulczyk
2642 b696
Reposted fromasiacz asiacz viatoffifee toffifee
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana vialeweloff leweloff
5974 23c2
Wiesz, ja tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia vianap nap
Większość kobiet oczekuje od mężczyzn tego, co powinny dać sobie same.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStoneColdSober StoneColdSober
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamahre mahre
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz
Reposted fromstrawberryblonde strawberryblonde viamahre mahre
1261 5115 500
Halina Poświatowska
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
(…) I to, że nie napisałam,
że cię lubię, nie znaczy, że cię nie lubię
(lubię cię). Więc jaki masz smak w ustach,
co teraz robisz i czemu nie ze mną?
— Agnieszka Wolny-Hamkało
Reposted fromtomowa tomowa viazielono zielono
(...) te sny to czasem człowieka na cały dzień zrujnują.
— Miron Białoszewski -"Donosy rzeczywistości"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazielono zielono

July 28 2016

Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
3491 762c
Reposted frommoai moai viamyinstantneed myinstantneed
Jeśli mężczyzna mówi co myśli jest mężczyzną. Jeśli kobieta mówi co myśli jest suką.
— Bette Davis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
1714 ef28
Reposted fromzenibyja zenibyja viamyinstantneed myinstantneed
0684 9021 500
it fucks me up everytime I see them.
Reposted fromhysterie hysterie vialavendova lavendova
9793 c507 500

July 26 2016

Jestem tu tylko trochę. Gdzie jest reszta, nie wiem.
— Julia Hartwig
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja

June 26 2016

Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość (..). Wszystko przeszło: majątek, tytuły, młodość, szczęście... Sam żal nie przeszedł i pozostał, mówię ci, taki świeży jakby to było wczoraj. Ach, gdyby nie wiara, że jest inny świat, w którym podobno wynagrodzą tutejsze krzywdy, kto wie, czy nie przeklęłoby się życia i jego konwenansów. Ale ty mnie nie rozumiesz, bo wy dziś macie mocniejsze głowy, lecz zimniejsze aniżeli my serca.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść.
— Marek Hłasko
Reposted fromplayinglove playinglove viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl