Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2016

Można przejść przez każde piekło, można przeżyć każdą tyranię, można wydostać się z każdego bagna i z każdej udręki, jeśli istnieje choć odrobina pewności czy choćby nadziei, że gdzieś istnieje człowiek, który chodzi tak samo jak ty, oddycha tak samo jak ty, tak samo cierpi, poszukuje czy walczy pozostając czystym.
— M. Hłasko
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatrawkaaa trawkaaa

September 13 2016

1688 9311
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Chociaż wydaje ci się, że to koniec świata, rzeczywistość jest inna.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretaliate retaliate
3428 3a28 500
Reposted fromEcxelRose EcxelRose viagogullo77 gogullo77
9398 2070
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viakochamczolgi kochamczolgi
6097 f417
Reposted fromptasheq ptasheq viaStoneColdSober StoneColdSober

September 12 2016

0990 d543
0389 d194
Reposted fromtowo85 towo85 viamyinstantneed myinstantneed

To nie brak miłości, ale brak przyjaźni, czyni małżeństwa nieszczęśliwymi.

— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viajooo jooo
Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasem powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca.
— Robert Więckiewicz
Reposted fromsecretoflife secretoflife viajooo jooo
0280 44cf 500
ajax and cassandra by solomon joseph solomon
SZTUKA

gdy
duch
słabnie
pojawia się
forma.
— Charles Bukowski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
8162 22d1
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaohwow ohwow
6030 0823
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viajooo jooo
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami ‘Kronika ptaka nakręcacza’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viajooo jooo
7309 b975 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
Przez życie nie można przejechać samochodem, trzeba je przejść na piechotę.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
4036 b65c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl