Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2016

Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasilverrr silverrr
1479 0810
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaszydera szydera
To straszne, gdy nie masz niczego, co odwróci twoją uwagę od codzienności.
— Woody Allen
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaMerrry98 Merrry98

Nie, piekło nie ma nic wspólnego z miejscem - piekło wiąże się z ludźmi. Może to ludzie są piekłem.

— John Marsden
Reposted fromMissMurder MissMurder viaMerrry98 Merrry98
2847 6ea7
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viaMerrry98 Merrry98
2809 0700
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaMerrry98 Merrry98
5999 a808
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMerrry98 Merrry98
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaszydera szydera
0312 9bbb
Reposted fromEkran Ekran viaoll oll
1458 43d3 500
Reposted fromjoanm joanm viaszydera szydera
grafika ballroom, couple, and dance
Reposted fromweightless weightless viathenatuss thenatuss
Nie ma co siedzieć i się zamartwiać. Co ma być, to będzie, a jak będzie, to jakoś sobie damy z tym radę.
— Hagrid (J. K. Rowling "Harry Potter i Czara Ognia")
Reposted fromobliviate obliviate viathenatuss thenatuss
1714 ef28
Reposted fromzenibyja zenibyja viaOkruszek Okruszek
Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium.
— Emil Cioran – Ćwiartowanie
Reposted fromvaka vaka viatrustno1 trustno1
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło: "Chmiel na bezsenność, a sen - na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli viaaks aks
9844 af57
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaturquoise turquoise
6034 143b
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
4718 3ea8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl